‘A casa do terror’

 

Álbum ilustrado, Editorial Galaxia.

Colección Sonárbore.

Música de Xoán Curiel y

‘A banda do verán’. 

2018