‘A Misión’

(Caja de luz, 2023)

Pieza para la exposición ‘1984, unha xenealoxía feminista da arte urbana en Galicia’. La primera exposición que reúne obras de mujeres artistas del panorama del arte urbano gallego.

Auditorio de Galicia, Santiago de compostela.

Comisariada por 7hcoop. 

Diseño sonoro por Borja Freire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

‘The Mision’

(Lightbox, 2023)

Piece for the exhibition ‘1984, a feminist genealogy of urban art in Galicia’. The first exhibiton that gathers artist women works related to urban art in  Galicia.

Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela.

Curated by 7hcoop. 

Sound design Borja Freire.